Gräsänder från Högfors vid Klosterbacken
                              <<<

Gräsänder från Högfors vid Klosterbacken

>>> © Lennart Larsson