Arklow mountain
                              <<< Glendalough mountain >>> © Lennart Larsson